StudioKrøll

Nyt for mig og Stubbekøbing
 

Den 15. december 2022 åbnede jeg et lille galleri på hovedgaden i Stubbekøbing. Her vil der fortrinsvis være udstillinger med mine egne
malerier til salg, ligesådan også med egne producerede bøger og postkort i eget design. 

Det tilknyttede baglokale benytter jeg som atelier, hvor jeg lidt efter lidt maler nyt. Her er også arkiv, hvor jeg evt. kan vise andre malerier frem, hvis der spørges om det.

 

Hen ad vejen vil der også være udstillinger med gæstekunstneres værker, så der på den måde vil være vekslende forskelligt at se og købe for de kunstinteresserede borgere i Stubbekøbing og omegn, -og ikke mindst for de tilfældigt forbipasserende som er på vej til Netto...

 

Jeg glæder mig over at have mulighed for at have galleri i et smukt lokale i en historisk bygning fra starten af 1900-tallet.

"Irma" i galleriet !
Det viser sig at Stubbekøbing lokalhistoriske Arkiv har bevaret et gammelt postkort fra 1921, hvor man ser at der netop her i galleriet tidligere har været en Irma forretning ! Senere har der også været Irma forskellige andre steder på hovedgaden.

På kortet ses skiltet over vinduet hvor der står ”JRMA” Johannes Rasmussens Margarinefabrik ! Det blev senere ændret af markeds-

føringsmæssige grunde til dét, vi indtil fornylig, kender som "IRMA"I døråbningen står bestyreren Karen Petersen og en ekspedient. 
Karen Petersen blev gift i 1930 med urmager Krøll, som havde forretning længere henne i hovedgaden. 
Bindingsværkbygningen "Fortunen" tv., brændte desværre i 1961, og der er nu indgang til tømmerhandelen Wulff. 

 

Så det er lidt sjovt for mig, at mit efternavn Krøll har en historisk forbindelse i galleriet. Og derfor er det ikke helt tilfældigt, at jeg har lavet logoet til mit galleri med dette vores fælles efternavn. Så vidt jeg ved, er vi ikke i familie, - men måske.... langt tilbage i historien.
 

 

Åbningstider: 
Torsdage kl. 11-16, fredage kl. 11-16 og lørdage kl. 10-13.
Ved særudstillinger kan der være andre åbningstider, -læs på den aktuelle side.

 

Adresse:
"STUDIO Krøll" , Vestergade 35 tv, 4850 Stubbekøbing.